Bydlení na Kavčích Horách, Praha
studie 2006
 
autoři: Aleš Papp, Milan Vít, Magdalena Pappová, Zdeněk Hölzel, Jan Havel
spolupráce: Václav Aulický, Michal Gabriel, Jan Kerel
 
investor: Hochtief Development Czech Republic s.r.o.
 
Díky tomu, že okolní zástavba nijak významně neomezuje strukturu navrhovaného celku, nabídla se možnost vytvořit několik urbanistických skupin, odlišných svým charakterem. Chtěli jsme tak budoucím obyvatelům nabídnout bydlení ve vysokém domě, v ulici, v městské vile, nebo ve střešní nástavbě. Jednotlivé domy jsou umístěny tak, aby si vzájemně nepřekážely, aby jedny využívaly průhledy, které druhé vytvářejí. 
Formování parteru je vedeno snahou eliminovat automobilovou dopravu v plochách mezi domy. Toho je v jižní části pozemku docíleno umístěním komunikace pod terén, v severní části pak skrytím obslužné komunikace pod uměle vytvořený terénní zlom. Na tyto obslužné koridory jsou napojeny vjezdy do jednotlivých podzemních parkingů. 
Desetipodlažní domy podél travnaté pláně ohraničují bytový komplex na jeho jižní straně. Zatímco se severní strana obrací k Pražskému Hradu, byty na jižní plně prosklené fasádě nabízí ničím neomezený výhled na park. Východní a západní průčelí budou oživeny nepravidelnou kombinací oken, lodžií a plných stěn. Díky této nepravidelnosti vzniká velmi široká paleta bytů různých velikostí a mnoha dispozičních variant. 
Plastické tvarování uliční fasády bytového domu na východní hranici pozemku umožňuje dostatečně proslunit byty otočené k severovýchodu. Prostřídání lodžií s vystupujícími skleněnými stěnami ("šupinami"), dává fasádě tvář a nabízí možnost výhledu směrem k centru Prahy. Západní fasádu, otočenou do vnitřní části komplexu, oživují barevné balkony rozličných velikostí. 
Na západní straně se osmipodlažní dům s lodžiemi dívá na smíchovské stráně na druhém břehu Vltavy. Prolomením východního průčelí reaguje na malé vnitroareálové náměstí.
Skupina šestipodlažních městských vil v nitru areálu nabízí klidné bydlení v zeleni, oddělené od ruchu ulic. Výjimečnost každé vily je podtržena individuální nástavbou - jakousi pětipokojovou vilkou na střeše, která kromě exkluzivních výhledů na pražské panorama nabízí kvalitu bydlení, srovnatelnou s bydlením v rodinném domě. Vily mezi sebou vytvářejí intimní prostor, jehož centrem je "náves" s rybníčkem, lavičkami, dětským hřištěm a s dalšími prvky drobné architektury, případně i s výtvarnými díly.