Hotel v Petrohradě, Rusko
studie 2005
 
investor: ECM Russia
 
Místem tohoto projektu je prostředí historického jádra ruského Petrohradu v těsném sousedství Ermitáže. Velmi dlouhá a úzká parcela spojuje dvě svým charakterem zcela odlišné ulice - tradiční městskou třídu a romantické nábřeží řeky Mojky.
Doprostřed mezi tyto dvě ulice jsou umístěny vstupní partie a hlavní komunikační uzel, přístupné průjezdy původních domů, které by po rekonstrukci sloužily jako součást hotelu. Tato koncepce vytváří útulné vstupní nádvoří se stromy, lavičkami, kavárnou. S klasicistním tradičním výrazem původní zástavby kontrastují nové fasády, kombinující průsvitné a průhledné skleněné plochy.