Kaple pro pietní území Ležáky
soutěž 2011
 
vypisovatel: Památník Lidice
 
Kaple má být součástí zahubené osady, nemá jí ale dominovat. Nejsilnějším dojmem působí nyní samotné hrobodomy a tak to má i zůstat. Kaple má být místem zastavení a vzpomínky na osud obyvatel. Kaple má být důstojná, ale skromná, její forma má ukazovat její smysl. 
Kapli jsme navrhli v lese nad posledním z domů, u pěšiny vedoucí na vrchol kopce. Pěšinu i prostor před vstupem do kaple záměrně necháváme nezpevněné, jak je u venkovských kaplí často tradicí.
Kamenná hmota čtvercového půdorysu 4,5 x 4,5 m je zastřešena jehlanovou střechou, na vrcholu zakončenou křížem. Ve zdivu jsou vynechány pouze dva otvory - vstupní dveře s masivním dřevěným křídlem a okno tvaru kříže, zasklené jedinou tabulí čirého skla.
Vnitřek kaple odráží její vnější formu. Vybavení je prosté, na kamenné podlaze oltářní mensa z jednoho kusu žuly, lavice, vytesané z jednoho kusu dřeva, a dva dřevem vyložené a zasklené výklenky ve stěnách k uložení uren. Interiéru dominuje křížové okno, kterým do kaple proudí světlo a otevírá se jím pohled zpět na Ležáky.
Celá kaple je postavena z masivních žulových kvádrů, spojovaných kamenicky. V úrovni vrcholu svislých stěn bude stavba stažena skrytými ocelovými táhly, pata kříže tvoří vrcholový klenák střechy.