"Kasárna" Jičín - bytové a rodinné domy
územní studie, katalog domů 2014
 
investor: Město Jičín
 
Vítězný soutěžní návrh řešící území "Kasárna" v Jičíně byl rozpracován do územní studie a zároveň byl vytvořen katalog pro jednotlivé bytové a rodinné domy.