Knihovna a společenské centrum  
v Úvalech
soutěž 2016, 3. cena
 
vypisovatel: Město Úvaly
 
Hmota knihovny a společenského centra reflektuje charakter místní architektury. Dům svou půdorysnou stopou, římsou i hřebenem střechy navazuje na sousední radnici a na lokální historickou parcelaci. Skládá se ze tří částí – hmoty do náměstí, zastřešené sedlovou střechou, a dvou křídel otočených do zahrad. Architektura budovy odráží její vnitřní strukturu a provoz. Motivem, upozorňujícím na veřejný charakter stavby, je prosklená fasáda vestibulu umožňující průhledy do hloubi veřejného interiéru.