Krajské kulturní a společenské centrum, Zlín
soutěž 2009, odměna
 
vypisovatel: Zlínský kraj
 
Předmětem soutěže byla rekonstrukce a dostavba dvou budov Baťova průmyslového areálu ve Zlíně. Navrhovaný komplex budov má sloužit návštěvníkům krajské knihovny, krajského muzea a krajské galerie.
Koncepce je založena na obnovení původní industriální architektury a na doplnění jejich kompozice horizontální hmotou vstupního foyer a vertikální dominantou depozitáře knihovny. Tím vzniká mezi původními budovami veřejné nádvoří, volně přístupné od východu a pasáží od jihu.

Návrh získal odměnu ve veřejné architektonické soutěži.