Přístavba Muzea skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou
studie 2013
 
investor: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
 
Přístavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, určená k rozšíření expozic, muzejní prodejny a malé kavárny, je navržena na jihovýchodním nároží hlavní budovy muzea, jako protiváha jejího stávajícího levého křídla. Tvar přístavby je inspirován baňkou tekuté skloviny na sklářské píšťale. Její plně prosklená hmota, spočívající na subtilním skeletu, se jen jemně dotýká stávající budovy v místě jejich nutného provozního propojení.