Nábřeží řeky Loučná v Litomyšli
soutěž 2013, 2. cena
 
vypisovatel: Nadace Proměny
 
Soutěž řešila území kolem říčky Loučná v Litomyšli. Tato říčka tvoří přirozenou hranici mezi sevřenou urbanistickou strukturou historického jádra Litomyšle a rozvolněnou, přírodněji formovanou městskou krajinou na jejím levém břehu. Urbanistická koncepce je založena na odlišení charakteru parků na obou březích a na vybudování pěší promenády podél pravého břehu řeky. Tato promenáda, spolu s navrženým zálivem v těžišti řešeného území, nabízí obyvatelům Litomyšle možnost procházky a pobytu u vody. Parky na obou březích pak spojuje pěší lávka a brod.

Návrh získal 2. cenu ve veřejné architektonické soutěži Cena Nadace Proměny 2013.