Revitalizace centra města Hronova
realizace 2010
 
autoři: David Chmelař, Milan Vít, Marie Procházková
 
investor: Město Hronov
 
Revitalizace centra města Hronova se týkala zejména hlavního hronovského náměstí Čs. armády a některých k němu přilehlých ulic. Základem nové koncepce byla zásadní změna dopravního řešení, kdy byl z náměstí vymístěn jeden z příčných směrů dopravy, který původně přetínal náměstí. Přeskupen byl systém parkování, plocha určená pro parkování byla částečně snížena ve prospěch pobytových ploch pro pěší. Plocha náměstí a přilehlých ulic byla nově předlážděna, doplněna novými stromy a květníky, novým městským mobiliářem a systémem osvětlení.