Rezidence Brumlovka, Praha
studie 2017
 
investor: BB C – Building OMEGA, a.s.
 

Místní ulice rozděluje řešené území na dva celky, navrhli jsme proto novou zástavbu ve formě dvou sobě se podobajících hmot přibližně trojúhelníkového půdorysu, které výškově navazují na okolí. Zatímco severní a východní fasády obou z nich jsou kompaktní, jejich jihozápadní strana, otočená do parku, je řešena formou vystupujících kubusů, oživených lehkými konstrukcemi lodžií. Toto řešení vytváří příjemnou obytnou strukturu a nabízí možnost prosvětlení a provětrání jednotlivých bytů ze dvou vzájemně kolmých fasád. Zvolená prostorová forma navíc vytváří mezi oběma domy příjemný slunný dvůr. Na střeše každého domu je navržen prémiový byt, nabízející velkou střešní terasu a výhled do všech světových stran.