Vinohradská 8, Praha
studie 2014
 
investor: HB Reavis Management CZ
 
Studie přestavby a dostavby budov bývalého areálu Transgaz mezi ulicemi Římská a Vinohradská v Praze 2, která měla prověřit možnosti doplnění tohoto vihohradského bloku, vč. využití existujících nosných konstrukcí budov při ulici Římské.