Areál VZLÚ Letňany, Praha
urbanistická studie 2014
 
investor: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 
 
Studie řeší koncepci budoucího rozvoje poměrně rozsáhlého pozemku Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze - Letňanech. Součástí návrhu je návrh demolic provizorních, dožilých či obtížně využitelných objektů a rovněž celkový nový systém dopravy včetně nového hlavního vjezdu do areálu.