Krajská knihovna v Pardubicích
realizace 2006
 
investor: Pardubický kraj
 
Rekonstruovaný dům "U zlatého beránka" i jeho dostavba se nachází v atraktivním prostředí historického jádra Pardubic. Cílem projektu bylo rozšířit provoz Krajské knihovny, zrekonstruovat při tom středověký dům u Zlatého beránka na Pernštýnském náměstí a dostavět proluku vedle budovy banky od architekta Gočára.
Rekonstrukce odstranila nevhodné stavební úpravy z druhé poloviny 20. století a obnovila původní dispoziční koncept, jehož centrem bylo schodiště. To je ztvárněno jako betonová monolitická struktura, vložená do prostoru schodiště původního. Odkryty a přístupné veřejnosti jsou všechny krásné a cenné místnosti starého domu. 
Novostavba byla staticky výhodná pro těžké archivy. Její tvar vychází z poměrně komplikovaného urbanistického kontextu. Vertikální hmota archivů je doplněná oddělenou hmotou provozního schodiště, obě jsou zakončeny pultovými střechami, jejichž sklony odpovídají střechám okolním.
Starou a novou část propojuje dvoupodlažní prostor čítáren, otočený jižní prosklenou fasádou do útulného atria, severní stranou uzavřený původní středověkou křivolakou zdí. Ta svým tvarem kontrastuje zevnitř i zvenčí s ortogonální geometrií novostavby. 
Použité materiály jsou vesměs tradiční - omítané stěny, stěrkované betony, kámen, dřevo, železo, něco málo skla. Barevnost podporuje vztah starého a nového, vše je modelováno světlem.
Mezi stavbou a interiérem není hranice, koncept vznikl současně. Kromě židlí je všechen nábytek individuální.