Bytový dům Pod Jalovým dvorem

Úvodní strana » Projekty » vse » Bytový dům Pod Jalovým dvorem

Bytový dům Pod Jalovým dvorem, Praha

v realizaci 2021

Jedná se o řešení novostavbu bytového domu v ul. Pod Jalovým dvorem v Praze 4 na místě bývalé autodílny. Hmotové řešení navržené stavby reaguje na specifickou situaci lokality – nízkopodlažní enklávy, obklopené vysokopodlažní zástavbou sídlištního charakteru. Jde o bytový dům tvaru L, umístěný podél ulice a tvořený dvěma plnými a jedním částečně ustupujícím podlažím a s parkingem v polozapuštěném suterénu. Hmota domu je traktována mezibytovými stěnami, aby svým převážně vertikálním členěním navázala na strukturu sousedních řadových rodinných domů a zároveň aby reagovala na stávající terénní konfiguraci přilehlé ulice a sousedních pozemků.