MAGDALENA PAPPOVÁ, Ing. arch.

Magdalena Pappová je zakládajícím společníkem CUBOID ARCHITEKTI. Je spoluautorkou všech projektů atelieru. Osobně vedla projekt územní studie Kasárna Jičín, projekt vstupní a společenské haly a rekonstrukce části areálu ČVUT na Karlově náměstí v Praze, projekt české centrály PricewaterhouseCoopers v Praze a mnoho dalších.

Před založením atelieru CUBOID pracovala jako architekt a spoluautor na řadě významných staveb jako centrála České pojišťovny v Praze, administrativní budovy Diamond Point v Praze nebo Krajské knihovny v Pardubicích.
Magdalena Pappová absolvovala v roce 1996  Fakultu architektury ČVUT v Praze. Je členkou a  autorizovanou architektkou České komory architektů. V roce 2011 získala od US Green Building Council certifikát LEED Green Associate.

Pappova.jpg