Autobusový terminál Kladno

Úvodní strana » Projekty » vse » Autobusový terminál Kladno

Přestavba území autobusového nádraží v Kladně

soutěž 2016, 2. cena

vypisovatel: Statutární město Kladno

Soutěžní návrh řeší převážnou část území v samém srdci města Kladna, vymezeného ulicemi Dukelských hrdinů, Gen. Klapálka, Dr. Vrbenského a Hajnova. Základním kompozičním principem je zafixování a posílení pěší osy vedoucí z Poštovního náměstí napříč řešeným územím dále do plánovaného rozvojového území na místě existujícího brownfieldu. Proto je na zalomení této osy navrženo nové náměstí, ze tří stran vymezené autobusovým terminálem, budovou velkoprodejny a novou budovou celoměstského významu pracovně nazvanou „Galerie“. Autobusový terminál v severní části území v sobě kloubí významný městský i meziměstský dopravní uzel s krytými nástupišti, budovu se servisem pro pasažéry, řidiče i kolemjdoucí a podzemní parkoviště P+R. Budova terminálu, spolu s budovou velkoprodejny jsou svými západními fasádami přisazeny k ulici Dukelských hrdinů, kterou tak ve své uliční čáře „zpevňují“. Na opačné straně bloku je existující řídká bodová zástavba při ulici Dr. Vrbenského a Gen. Klapálka doplněna viladomy v podobných objemech a pravidelném rytmu. Vše je doplněno prostupující zelení.