Depozitář Regionálního muzea v Chrudimi

Úvodní strana » Projekty » vse » Depozitář Regionálního muzea v Chrudimi

Depozitář Regionálního muzea v Chrudimi

studie 2007

investor: Pardubický kraj

Základním architektonickým principem je rozdělení budovy do dvou hmot - hmoty vlastního depozitáře a hmoty restaurátorských dílen, kanceláří a souvisejícího servisního zázemí.

Depozitáře, které z velké části celoročně vyžadují velmi přesnou regulaci teploty a vlhkosti, budou soustředěny v třípodlažní, dokonale izolované budově s minimem okenních otvorů, chráněné navíc pláštěm ze zavěšených betonových panelů.

Restaurátorské dílny a kanceláře odborných pracovníků, které klimatizaci nevyžadují, a u kterých je žádoucí dostatek přirozeného denního osvětlení, jsou odděleny v dvoupodlažní, podélně budově, okny otočené k východu, s výhledem na město. Okna jsou stíněna dřevěnými žaluziemi, které svou přirozenou barevností oživují betonové objemy. Dílny, hygienické vybavení a všechny další mokré, a tím rizikové, provozy jsou umístěny mimo hmotu depozit.

Podélná hmota budovy se přizpůsobuje terénní konfiguraci a svým východním průčelím se obrací k centru města Chrudim, hlavní vstup akcentuje konzola dílenského traktu.