Krajské kulturní a vzdělávací centrum, Zlín

Úvodní strana » Projekty » vse » Krajské kulturní a vzdělávací centrum, Zlín

Krajské kulturní a společenské centrum, Zlín

soutěž 2009, odměna

vypisovatel: Zlínský kraj

Předmětem soutěže byla rekonstrukce a dostavba dvou budov Baťova průmyslového areálu ve Zlíně. Navrhovaný komplex budov má sloužit návštěvníkům krajské knihovny, krajského muzea a krajské galerie.
Koncepce je založena na obnovení původní industriální architektury a na doplnění jejich kompozice horizontální hmotou vstupního foyer a vertikální dominantou depozitáře knihovny. Tím vzniká mezi původními budovami veřejné nádvoří, volně přístupné od východu a pasáží od jihu.

Návrh získal odměnu ve veřejné architektonické soutěži.