Městská knihovna, Česká Lípa

Úvodní strana » Projekty » vse » Městská knihovna, Česká Lípa

Městská knihovna, Česká Lípa

soutěž 2023

Tam, kde dříve stála brána, 
bude knihovna.
Knihovna je taky brána. 
Brána poznání, otevřená do náměstí.

Historické jádro České Lípy je charakteristické svými sevřenými bloky měšťanských domů. Dům č.p. 159, který se na řešeném pozemku nachází, je nejstarším domem v Libereckém kraji a je potřeba ho zachránit a obnovit.  Jeho dochované části navrhujeme zrekonstruovat a doplnit patrem a podkrovím. Nová přístavba knihovny tak doplňuje chybějící část městského bloku a dokončuje ho v místě, kde se v prostoru náměstí setkává vyšší zástavba ulice Tržní s nižší frontou ulice Sokolské. Na římsy obou ulic navrhovaná přístavba navazuje. Všechny části knihovny spojuje sedlová střecha. Do náměstí se knihovna otevírá prosklenou fasádou hlavního vstupu a čítárny, a demonstruje tak svůj celoměstský význam. Odsunutím vstupní fasády do podloubí s kavárnou se Jeřábkovo náměstí stává součástí života knihovny. Díky zvýšení vozovky do úrovně chodníků vznikne od kostela až k Náměstí TGM a Škroupovu náměstí pěší zóna osázená stromy a doplněná ochlazovací mlžnou fontánou ve formě trojrozměrného bronzového artefaktu na kruhovém kamenném podnosu. Knihovna vytváří poklidný víceúrovňový vnitroblok se spoustou zeleně, který slouží jako hřiště, místo konání kulturních akcí pod širým nebem, nebo jako útočiště čtenářů.