Náměstí T. G. Masaryka v Táboře

Úvodní strana » Projekty » vse » Náměstí T. G. Masaryka v Táboře

Náměstí T. G. Masaryka v Táboře

soutěž 2012

vypisovatel: Město Tábor

Cílem návrhu je vytvoření městského prostoru, který bude rámcem pro různorodé aktivity obyvatel a který zároveň přesvědčivě doplní stávající urbanismus lokality. Tohoto cíle chceme dosáhnout tím, že lidem nabídneme celou plochu náměstí, kterou ale z větší části osázíme platany s jednotnou výškou kmenů a s bohatými korunami, které vytvoří příjemný polostín. Koruny stromů tak budou průsvitným stropem tohoto městského prostoru, který ale zůstane v úrovni parteru v celém rozsahu otevřený a přehledný.

Tvar výsadby je víceméně symetrický, reaguje na kontext okolních městských bloků a na solitérní charakter zemědělské školy. Drobné, ale záměrné porušení této symetrie dává prostoru lidské měřítko. Po obvodu náměstí jsou stromy vysázeny v pravidelném rytmu, stejně jako podél vnitřní oválné piazzety. Platany pod svými korunami nabízejí stinný prostor pro relaxaci, oválná plocha v centru náměstí vytváří důstojný předprostor průčelí školy a je přirozenou shromažďovací plochou. V jejích dvou těžištích jsou lokální dominanty - stávající památník a nově navržená fontána. Tato fontána je záměrně plochá, v úrovni okolní dlažby, aby sloužila zejména v letním období a v ostatních měsících nepřekážela. Do plochy pod stromy navrhujeme lavičky, prolézačky pro děti a další prvky městského mobiliáře, které se ukáží být užitečné. Podél západní strany náměstí, kde ulice Jiráskova pozvolna klesá, navrhujeme nízkou opěrnou zídku, která bude mít na straně do náměstí dlouhou lavici. Podél obou kratších stran navrhujeme zachovat parkování a doplnit stojany na kola.

Z hlediska použitých materiálů navazujeme na materiály v ulici 9. května, pro dláždění pod stromy uvažujeme drobnou hrubou kamennou štípanou dlažbu s nepravidelnými spárami, chceme tím podpořit její přírodní charakter. Chodník kolem školy a střed náměstí bychom naproti tomu vydláždili velkoformátovou kamennou dlažbou. Osvětlení po obvodu navrhujeme středně vysokými pouličními lampami jednoduchých geometrických tvarů, osvětlení v ploše pak nízkými sloupky. Památník a fontánu bychom odspodu akcentovali zemními reflektory.