Přístavba základní školy v Dobřichovicích

Úvodní strana » Projekty » vse » Přístavba základní školy v Dobřichovicích

Přístavba základní školy v Dobřichovicích

studie 2008

investor: Město Dobřichovice

Cílem projektu je rozšíření stávající základní školy a změna fungování jejího provozu. Hlavní vstup je přemístěn z polohy u frekventované křižovatky na severozápadním nároží, do klidného a bezpečného prostoru náměstí, které vznikne mezi novou školní budovou a stávajícími rodinnými domy. Původní vstup pak bude sloužit jako provozní, zejména v odpoledních hodinách, kdy může být historická budova využita pro mimoškolní vzdělávání. Svým měřítkem a členěním reaguje hmota přístavby nejen na střízlivou budovu školy z meziválečného období, ale také na původní charakter zástavby centra města. Svou klidnou severní fasádou, oživenou barevnými plátěnými markýzami, se obrací k ulici. Jižní, členitá fasáda formuje útulné pěší náměstíčko se stromy a hřištěm. Budova je zastřešena dvojicí pultových střech stejného sklonu, se sníženou plochou částí, pokrytou extenzivní bezúdržbovou zelení. Obě budovy, stará i nová, budou ve všech patrech propojeny společnými chodbami. Kromě vstupní haly, šaten a hygienického zázemí obsahuje nová část školy zejména deset nových učeben, čtyři kabinety kantorů a odpočinkové společné prostory.