Rekonstrukce poslucháren a auly FFUK, Praha

Úvodní strana » Projekty » vse » Rekonstrukce poslucháren a auly FFUK, Praha

Rekonstrukce poslucháren a auly FFUK, Praha

realizace 2019

investor: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

V tomto projektu jsme řešili rekonstrukci poslucháren a velké auly Filozofické fakulty UK v Praze na Palachově náměstí. Jedná se o významnou stavbu z konce 19. století v centru Prahy, v jejíchž prostorách kromě výuky probíhaly v posledních více než třiceti letech i důležité společenské akce, od studentských shromáždění v revolučních dnech roku 1989 po přednášky významných osobností v porevolučních letech. Naše práce, která probíhala pod přísným dohledem památkářů, měla za cíl obnovu a očištění původní architektury a její citlivé doplnění o soudobé technologie větrání, chlazení, akustiky a audiovizuální techniky.