Rekonstrukce rodinného domu, Hostivice

Úvodní strana » Projekty » vse » Rekonstrukce rodinného domu, Hostivice

Rekonstrukce rodinného domu, Hostivice

realizace 2018

Jedná se o rekonstrukci samostatně stojící vily v nároží ulice Fibichova a Komenského v Hostivici u Prahy. Vila byla postavena na začátku čtyřicátých let minulého století v charakteristickém stylu prvorepublikové vily. Dle původních plánů nebyla vila postavena v plném rozsahu, v průběhu let byly pravděpodobně odstraněny i ozdobné prvky kolem oken a na arkýři směrem do zahrady. V nedávné době byla k arkýři přistavěna zimní zahrada pro pěstování citrusů, která nešetrně změnila původní podobu arkýře i celé dotčené fasády. V rámci návrhu jsme se snažili maximálně přiblížit původnímu návrhu domu z roku 1939 tak, jak bylo zkresleno v původních plánech. Veškeré nové prvky (především vstupní prostor verandy) jsme navrhli jako nezávislé od hmoty domu, architektonicky odpovídající modernímu tvarosloví. Maximálně jsme se snažili navrátit ozdobné prvky na fasádách, jako je cihelné obložení oken, kruhová okénka ve štítech, zdobení arkýře apod.