Nové sídlo České spořitelny, Praha 5 - Smíchov

Úvodní strana » Projekty » vse » Nové sídlo České spořitelny, Praha 5 - Smíchov

Nové sídlo České Spořitelny,
Praha 5 - Smíchov

soutěž 2018, odměna

vypisovatel: Česká spořitelna a.s.

Soutěžní návrh řešil nové sídlo České spořitelny a související zástavbu území v blízkosti Smíchovského nádraží. Tým jsme vytvořili s Atelierem Krátký a připomněli si tak spolupráci ze začátku naší profesionální kariéry. Koncepci našeho společného návrhu jsme postavili na myšlence polootevřených městských bloků, jejichž jižní část, propojená podnoží s výhledem na Vyšehrad, byla určena pro Českou spořitelnu. Veřejný prostor dostal formu vlnící se ulice, která prochází územím ve směru sever-jih, rozšířené v místě pomyslného křížení s ulicí Radlickou. Do tohoto křížení, těžiště celé urbanistické kompozice, jsme umístili skromný kostelík, který je zároveň předělem různých výškových úrovní území. V soutěži, do které se přihlásilo 300 týmů z celého světa, jsme se dostali až mezi 6 finalistů.