Společenská hala ČVUT, Praha

Úvodní strana » Projekty » vse » Společenská hala ČVUT, Praha

Společenská hala ČVUT, Praha

realizace 2008

investor: České vysoké učení technické v Praze

Nová společenská hala vznikla na místě bývalých laboratoří z 30. let 20. století ve dvoře tvořeném třemi křídly neorenesanční budovy architekta Ullmanna a uzavřeném z jižní strany barokním křídlem. Smyslem jejího vzniku bylo vytvoření centrálního společenského prostoru jako místa setkávání a odpočinku studentů a pedagogů fakulty strojní a elektrotechnické ČVUT. Jde o druh prostoru, který areál ČVUT na Karlově náměstí, přes svoji rozsáhlost, dosud postrádal. Hmota haly je navržena tak, aby návštěvníkům umožnila svými prosklenými fasádami a prosklenou střechou vnímat krásu okolních budov a současně jim poskytla komfort soudobé stavby. Hala je navržena jako skleněný transparentní kvádr nesený subtilní ocelovou konstrukcí. Tvarosloví nové haly a použité materiály - ocel, sklo, beton, kontrastují s historickou architekturou. To se projevuje i při průchodu z neorenesanční vstupní haly spojovacím železobetonovým tunelem. Chladnou důstojnost použité oceli, skla, betonu a kamene doplňuje teplá přírodní barevnost smrkových lavic a stolů. Svými rozměry nábytek reaguje na monumentalitu jak vlastní haly, tak i okolních budov. Přirozeným pokračováním interiéru haly je zejména v letních měsících okolní dvůr, který nabízí studentům svá příjemná stinná zákoutí.