Story Design, Litomyšl

Úvodní strana » Projekty » vse » Story Design, Litomyšl

Story Design, Litomyšl

realizace 2017

investor: STORY DESIGN, a.s.

Areál společnosti STORY DESIGN se nachází na jihovýchodním okraji města Litomyšle. Architektonická koncepce vznikla v roce 2007 a byla realizována ve třech etapách. V první z nich byla v roce 2008 postavena horizontální hmota směrem do vnitřního dvora areálu. V druhé etapě byla na konci roku 2015 dokončena dominanta areálu, přístavba tvaru nepravidelného krystalu. V té je kromě hlavního vstupu i studio kreativního oddělení firmy a zejména prezentační prostory, včetně do ulice se obracející dvoupodlažní výlohy. Konstrukčně je přístavba řešena jako lehký ocelový skelet opláštěný lehkými průmyslovými panely v kombinaci s prosklenými fasádami a okny s kovovými rámy. Bílé konstrukce skeletu i pláště přiznané v interieru jsou součástí celé výtvarné koncepce.  V roce 2017 byla dokončena třetí etapa -  rekonstrukce uliční fasády původní budovy. V této etapě došlo k sjednocení původních budov bílým nátěrem a k instalaci výrazných horizontálních žaluzií na původní vystupující arkýř. Celá kompozice je založena na kontrastu tvarů, barev, světel a stínů. Našim cílem bylo pomocí těchto jednoduchých principů dosáhnout silného vizuálního efektu.