Vstupní hala ČVUT v Praze

Úvodní strana » Projekty » vse » Vstupní hala ČVUT v Praze

Vstupní hala ČVUT v Praze

realizace 2007

investor: České vysoké učení technické v Praze

Cílem rekonstrukce bylo obnovení původního vzhledu vstupní haly neorenesanční budovy Fakulty strojní ČVUT na Karlově náměstí architekta Ignáce Ullmanna a její přímé propojení se vstupem do stanice metra. Po odstranění všech stavebních úprav z druhé poloviny 20. století bylo nutno nově zasklít portály do náměstí a obdobně vyřešit i nový portál směrem ke stanici metra. Samostatným objektem je vrátnice ze skla a betonu, která je stejně jako vystavený parní stroj, předmětem instalovaným do haly, který s ní kontrastuje, ale nekonkuruje jí. Celý prostor je nasvětlen odrazem přes zaklenutý strop měkkým nepřímým osvětlením.