Krajská knihovna v Pardubicích

Úvodní strana » Projekty » vse » Krajská knihovna v Pardubicích

Krajská knihovna v Pardubicích

realizace 2006

investor: Pardubický kraj

Rekonstruovaný dům "U zlatého beránka" i jeho dostavba se nachází v atraktivním prostředí historického jádra Pardubic. Cílem projektu bylo rozšířit provoz Krajské knihovny, zrekonstruovat při tom středověký dům u Zlatého beránka na Pernštýnském náměstí a dostavět proluku vedle budovy banky od architekta Gočára.

Rekonstrukce odstranila nevhodné stavební úpravy z druhé poloviny 20. století a obnovila původní dispoziční koncept, jehož centrem bylo schodiště. To je ztvárněno jako betonová monolitická struktura, vložená do prostoru schodiště původního. Odkryty a přístupné veřejnosti jsou všechny krásné a cenné místnosti starého domu.

Novostavba byla staticky výhodná pro těžké archivy. Její tvar vychází z poměrně komplikovaného urbanistického kontextu. Vertikální hmota archivů je doplněná oddělenou hmotou provozního schodiště, obě jsou zakončeny pultovými střechami, jejichž sklony odpovídají střechám okolním.

Starou a novou část propojuje dvoupodlažní prostor čítáren, otočený jižní prosklenou fasádou do útulného atria, severní stranou uzavřený původní středověkou křivolakou zdí. Ta svým tvarem kontrastuje zevnitř i zvenčí s ortogonální geometrií novostavby.

Použité materiály jsou vesměs tradiční - omítané stěny, stěrkované betony, kámen, dřevo, železo, něco málo skla. Barevnost podporuje vztah starého a nového, vše je modelováno světlem.

Mezi stavbou a interiérem není hranice, koncept vznikl současně. Kromě židlí je všechen nábytek individuální.